Kinh Doanh: 0938 806 775

Dịch vụ: 0938 907 149

BẢNG GIÁ XE

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.649.000.000đ
Phí trước bạ 164.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 11.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.827.330.000đ

1.649 triệu đồng

d